Haber Detayı
08 Nisan 2019 - Pazartesi 16:12 Bu haber 686 kez okundu
 
Gündem: Sandık Başkanları
31 Mart seçimlerinin ardından özellikle İstanbul’da birçok ilçe de Ak Parti ve MHP tarafından bazı ilçelerde sandıklara yapılan itirazlar sonucunda oyların tekrar sayılmasına geçildi.Birçok iddiaların arasında son olarak gündeme görev alan sandık başkanları bomba gibi düştü. Maltepe’de 650 sandık başkanının istenen ölçülere uygun olmadığı iddiaları üzerine AK Parti ve MHP’nin YSK’ya konunun araştırılması ile ilgili dilekçe verildiği gelen bilgiler arasında.
SİYASET Haberi
Gündem: Sandık Başkanları

Birçok iddiaların arasında son olarak gündeme görev alan sandık başkanları bomba gibi düştü. Maltepe’de 650 sandık başkanının istenen ölçülere uygun olmadığı iddiaları üzerine AK Parti ve MHP’nin YSK’ya konunun araştırılması ile ilgili dilekçe verildiği gelen bilgiler arasında. Her gün farklı bir iddianın ortaya atıldığı Maltepe’de bu hafta sandık başkanlarının seçime şaibe karıştırdığı iddiası ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda sandık başkanları ilgili iddialar netleşecek.

Self Hukuk Bürosu internet sitesinde yer alan bilgilere göre  Sandık başkanlarının belirlenme kıstası ve süreci:

Seçimler 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” hükümlerine uyularak yapılır. Seçimlerle ilgili birçok düzenleme bu kanunda yer alır. Bu kanunun tarihi her ne kadar 1961 tarihide olsa zaman içerisinde birçok değişikliğe uğramıştır.

İşte bu değişikliklerden en günceli ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde uygulanan 13/03/2018 tarihli ve 7102 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılmıştır.

1-)SANDIK KURULU BAŞKANI NASIL BELİRLENİR?

Bahsedilen kanunun 22. Maddesinde sandık kurulu başkanının nasıl belirleneceğine değinilmiştir. Bu husus 2018 yılı mart ayında 7102 sayılı kanun ile değiştiğinden en güncel halini sizler ile aşağıda paylaşıyoruz.

Sandık kurulu başkanının belirlenmesi

Madde 22 –  İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

2-)SANDIK KURULU ÜYELİKLERİNİN BELİRLENMESİ NASIL YAPILIR?

Sandık kurulu üyelikleri:

Madde 23 –

Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir:

İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.

Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır.

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık kurulu üyesi olur.

İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, 22.inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler.

Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık kurulu asıl üyelerinden göreve gelmeyenin yerine, öncelikle, gelmeyen üyenin yedeği alınır.

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır.

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur.

Kimler Sandık Kurulunda Görev Alamazlar?

Kurullarda görev alamayacak olanlar:

Madde 26

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler.

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler; bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler.

 

Kaynak: www.selfhukuk.com

Kaynak: Editör:
Etiketler: Gündem:, Sandık, Başkanları,
Yorumlar
Haber Yazılımı